Scottsdale, Arizona

Taneko Tavern

5,800 sq ft

Multi-Family Housing